Nisa Efendioğlu

MongoDB Nedir?

Profile picture

Nisa Efendioğlu

Post Image

MongoDB nedir konusuna değinmeden önce ilk olarak edinmemiz gereken bilgi veri tabanının ne anlama geldiğini öğrenmektir. Peki veri tabanı nedir? Veri tabanı, ihtiyacımız olan bilgileri bir yerde depo etmemizi sağlayan bir depolama sistemidir. Günümüz teknolojisinde bulunan uygulamaların hemen hemen hepsinde veri tabanı bağlantıları bulunur. Veri tabanları üzerine depolanan bilgiler, daha sonra kullanılabilir ve üzerlerinde değişiklikler yapılarak daha anlamlı bilgiler elde edilebilir.

MongoDB nedir, MongoDB 2009 yılında C++ programlama dili ile geliştirilen ve açık kaynak kodlu olarak yazılan bir NoSQL veri tabanı uygulamasıdır. MongoDB veri tabanı uygulamasında her kayıt bir doküman olarak ele alınır. Bu dokümanların her biri json formatında depo edilir. Daha önceleri veri tabanı ile ilgili temel bilgiler edinenlerinde bildiği gibi veri tabanlarında pek çok yapı bulunmaktadır. Örneğin table yapısı MongoDB’de collection, row yapısı document, column yapısı ise field değerini almaktadır.

MongoDB genel olarak hızın önemli olduğu projelerde yerini almaktadır. Büyük veriler ile çalışanlar için hem hız hem performans açısından MongoDB veri tabanı kullanması projenin yararına olacaktır. Performans olarak oldukça hızlı olsa da MongoDB veri tabanını kullanırken oldukça dikkatli olunmalıdır. Bunun sebebi ise MongoDB veri tabanının hiçbir kuralı ve standardı olmadığından karmaşık sorguların hazırlanması SQL ile hazırlanan bir veri tabanına kıyasla daha zor olabilmesidir.

Günümüz teknolojisinde birçok programlama dili için driver desteği bulunmaktadır. NoSQL de içerisinde driver desteği bulundurması ile en çok tercih edilenler arasında yerini almaktadır. Gelin NoSQL nedir daha detaylı ele alalım.

MongoDB Nedir? NoSQL Nedir?

NoSQL veya Not Only SQL, adından da anlaşılacağı üzere içerisinde SQL komutları barındırmayan bir veri tabanı yapısıdır. NoSQL içerdiği veri tabanlarının yapısına göre 4 gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar,

☘️ Doküman Tabanlı

Verileri doküman şeklinde veri tabanı deposunda saklayan bir veri tabanı çeşididir. MongoDB doküman tabanlı veri tabanı yapısı içerisinde yerini almaktadır.

☘️ Anahtar / Değer Tabanlı

Verileri anahtar veya değer olarak saklayan veri tabanı çeşididir.

☘️ Grafik Tabanlı

Verilerin depolanmasını graf teorisine göre veri tabanı içerisinde saklayan bir veri tabanı çeşididir.

☘️ Sütun Tabanlı

Verilerin depolanmasını satır satır yapmak yerine sütun sütun biçiminde saklayan bir veri tabanı çeşididir.

Mutlu kodlamalar. 👩🏻‍💻

Go back