Nisa Efendioğlu

Android Product Flavors / Build Variants

Profile picture

Nisa Efendioğlu

Post Image

Android'de Product Flavor Kavramı Nedir?

Android uygulama geliştirme süreci içerisinde, farklı cihazlar, pazarlar veya gereksinimler için özelleştirilmiş sürümler oluşturma gereksinimi doğabilir. İşte bu noktada "product flavor" kavramı devreye girer. Product flavor'lar, aynı temel kod tabanını kullanarak çeşitli varyasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu makalede, Android'de product flavor'ların ne anlama geldiğini, nasıl işlediğini ve nasıl kullanıldığını açıklayacağız.

Product Flavor Nedir?

Product flavor'lar, aynı Android uygulamasının farklı varyasyonlarını oluşturmanıza yardımcı olan bir yapıdır. Bu varyasyonlar genellikle uygulamanın belirli özelliklerini, davranışlarını veya yapılandırmalarını farklılaştırmak amacıyla kullanılır. Product flavor'lar sayesinde, tek bir kod tabanı üzerinde çalışarak farklı pazarlara, hedef kitlelere veya gereksinimlere uygun uygulama sürümleri yaratabilirsiniz.

Product Flavor'ların İşleyişi

Product flavor'lar, Android projelerinde Gradle tabanlı yapılandırma sistemi içerisinde yer alır. Gradle, Android projelerinin derleme, paketleme ve dağıtım işlemlerini yöneten bir yapılandırma yönetim sistemidir. Product flavor'lar, projenizin build.gradle dosyasında tanımlanır ve farklı flavor'ların özelleştirilmiş kaynak dosyalarını, yapılandırmalarını ve hatta kodlarını içerebileceği bir yapı oluşturur.

Bir product flavor oluşturduğunuzda, aslında temel bir "ana" flavor'ın üzerine yeni özellikler veya yapılandırmalar eklemiş olursunuz. Ana flavor, genellikle uygulamanın temel sürümünü temsil eder ve diğer flavor'lar bu temel sürümünü temel alarak oluşturulur. Örneğin, bir ana flavor oluşturduktan sonra, bu temel flavor'ı bir pazarda veya hedef kitlede özelleştirmek üzere farklı flavor'lar yaratabilirsiniz.

Product Flavor'ların Avantajları

 • Pazar Özelleştirmesi: Farklı pazarlarda (ülkeler veya bölgeler) uygulamanızı özelleştirebilirsiniz. Dil, para birimi ve yerel gereksinimlere uygun değişiklikler yapabilirsiniz.
 • Test ve Geliştirme Kolaylığı: Farklı test senaryoları veya geliştirme aşamaları için farklı flavor'lar oluşturabilirsiniz. Bu, geliştirme sürecini daha esnek hale getirir.
 • Çeviri Yönetimi: Farklı flavor'lar içindeki çevirileri yönetmek ve güncellemek daha kolaydır. Her flavor, kendi çeviri kaynaklarına sahip olabilir.
 • Özelleştirilmiş Özellikler: Belirli hedef kitleler veya kullanıcı grupları için özelleştirilmiş özellikler ekleyebilirsiniz. Örneğin, ücretsiz ve ücretli sürümler arasında farklı özellikler sunabilirsiniz.

Product Flavor Oluşturma Adımları

 • build.gradle Dosyasını Düzenleme: Proje kök dizinindeki build.gradle dosyasını açın. Burada farklı product flavor'ları tanımlayabilirsiniz.
 • Product Flavor Tanımlama: android bloğu içinde, productFlavors bloğunu açarak farklı product flavor'ları tanımlayın. Her flavor için özel ayarlar belirleyebilirsiniz.
 • Kaynaklar ve Kod Ayarları: Her flavor için özelleştirilmiş kaynak dosyaları, kod veya yapılandırmalar ekleyebilirsiniz. Bu, flavor'lar arasındaki farkları belirlemek için kullanılır.
 • Flavor'lara Göre Derleme: Uygulamayı derlerken, istediğiniz flavor'ı seçerek o flavor'a özgü kaynaklar ve kodlar kullanılır.

Basit bir örnek ile pekiştirelim:

Örneğin, ücretsiz ve premium sürümleri olan bir not alma uygulaması yapmak istiyoruz. Ücretsiz sürümde reklamlar gösterilecek, Premium sürümde ise reklamlar kaldırılacak.

build.gradle Dosyası Düzenleme:

Projenizin kök dizinindeki build.gradle dosyasını açın. Modülünüzün altında android bloğuna gelin ve içine productFlavors tanımlamalarını ekleyin:

android {
  ...
  productFlavors {
    free {
      dimension "default"
      applicationIdSuffix ".free"
      versionCode 1
      versionName "1.0"
    }
    premium {
      dimension "default"
      applicationIdSuffix ".premium"
      versionCode 1
      versionName "1.0"
    }
  }
}

Kaynak Dosyalarını Ayarlama:

Proje dizinindeki src klasörü altında, free ve premium adında iki klasör oluşturun. Her bir klasörün altında ilgili product flavor'a özgü kaynak dosyalarını yerleştirin. Örneğin, resimleri veya düzen dosyalarını burada saklayabilirsiniz.

Kodları Özelleştirme:

Product flavor'lara özgü kodlar eklemek için, bu kodları src klasöründeki ilgili flavor klasörlerinin altına yerleştirin. Örneğin, reklamları yöneten kodları eklemek isterseniz:

src
├── free
│  └── java
│    └── com
│      └── example
│        └── myapp
│          └── AdManager.java
└── premium
  └── java
    └── com
      └── example
        └── myapp
          └── AdManager.java

Flavor'a Göre Derleme:

Android Studio'da sağ üst köşede bulunan "Build Variants" sekmesine tıklayarak, farklı flavor'ları seçebilirsiniz. Bu, uygulamayı farklı product flavor'lara göre derlemek için kullanılır.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, free ve premium olmak üzere iki ayrı uygulama sürümü oluşturmuş olacaksınız. Bu sürümleri gerektiği gibi özelleştirebilir ve farklı pazarlara veya kullanıcı gruplarına yönelik özellikler ekleyebilirsiniz.

Sonuç

Android'de product flavor'lar, aynı temel kod tabanını kullanarak farklı varyasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu özellik, farklı pazarlara, hedef kitlelere veya gereksinimlere yönelik özelleştirmeler yapmanızı sağlar. Product flavor'ları kullanarak, uygulama geliştirme sürecini daha esnek hale getirebilir ve farklı ihtiyaçlara uygun sürümler yaratabilirsiniz.

Build Variants

Build Variants ve Product Flavor terimleri, Android Studio'da farklı sürüm ve varyasyonları yönetmek için kullanılan iki farklı kavramdır. Her ikisi de uygulamanızın farklı versiyonlarını veya varyasyonlarını oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur, ancak farklı seviyelerdeki özelliklere sahiptirler.

Product Flavor:

 • Product flavor, uygulamanızın farklı özelliklerini veya yapılandırmalarını temsil eder.
 • Farklı product flavor'lar, aynı temel kod tabanı üzerine özelleştirilmiş sürümler oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, ücretsiz ve ücretli sürümleri, farklı pazarlara veya hedef kitlere özelleştirilmiş sürümleri yönetmek için kullanabilirsiniz.
 • Genellikle, dil, renk teması, API anahtarı vb. gibi özellikler product flavor'lara özgü olarak ayarlanabilir.

Build Variants:

 • Build variants, uygulamanızın farklı derleme ve dağıtım seçeneklerini temsil eder.
 • Bir build variant, belirli bir build türünü (Debug veya Release) ve bir veya daha fazla product flavor'ı içerir.
 • Farklı kombinasyonlar oluşturmak için build variant'ları kullanabilirsiniz. Örneğin, "Debug" derlemesi için hem "free" hem de "premium" product flavor'ları oluşturabilirsiniz.
 • Build variant'lar, derleme, paketleme ve dağıtım işlemleri için kullanılır.

Özetle, product flavor'lar uygulamanın özelliklerini ve yapılandırmalarını yönetirken, build variant'lar farklı sürüm ve varyasyonları derlemek, paketlemek ve dağıtmak için kullanılır. Bir build variant, bir veya daha fazla product flavor'ı içerebilir ve bu sayede farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz.

Bir önceki örneğimizi kullanarak, build variants kullanımını daha iyi anlayalım. Ücretsiz ve Premium sürümleri olan bir not alma uygulaması oluşturuyoruz ve bu sürümleri farklı şekillerde derlemek ve dağıtmak istiyoruz. İşte bu senaryoda nasıl build variants kullanabileceğimize dair bir örnek:

build.gradle Dosyası Düzenleme:

Projenizin kök dizinindeki build.gradle dosyasına productFlavors'ları tanımlayın:

android {
  ...
  productFlavors {
    free {
      dimension "default"
      applicationIdSuffix ".free"
    }
    premium {
      dimension "default"
      applicationIdSuffix ".premium"
    }
  }
}

Build Variants Kullanımı:

Android Studio'da sağ alt köşedeki "Build Variants" sekmesine tıklayarak farklı build variant'ları seçebilirsiniz. Örneğin, freeDebug veya premiumRelease gibi seçenekler bulunur. Bu seçenekler farklı product flavor'lar ve build türlerini içerir.

Uygulama Derlemesi:

Örneğin, "freeDebug" build variant'ını seçtiğinizde, ücretsiz sürümün hata ayıklama versiyonunu derleyebilirsiniz. Bu derleme, free product flavor'ını ve debug build türünü kullanır.

APK'leri Oluşturma:

Seçtiğiniz build variant'a göre APK'ler oluşturabilirsiniz. Örneğin, "premiumRelease" build variant'ını seçerek, premium sürümünün yayınlanmaya hazır APK'sini oluşturabilirsiniz.

Dağıtım ve Test:

Her bir build variant için farklı APK'ler oluşturarak, bu APK'leri farklı cihazlarda veya test ortamlarında deneyebilirsiniz. Bu sayede her sürümü ayrı ayrı test edebilirsiniz.

Sonuç olarak, build variant'lar farklı product flavor'ları ve build türlerini içerir ve uygulamanın farklı sürümlerini oluşturmanızı sağlar. Bu, uygulamayı farklı senaryolara ve gereksinimlere göre özelleştirmenizi ve dağıtmanızı kolaylaştırır.

Umarım anlaşılır ve faydalı bir yazı olmuştur. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere! 👀

Go back